Hướng dẫn thanh toán

  • Venmo: huydiem3501@yahoo.com  (Sala Legend USA, LLC)
  • Paypal: nguyentaict@gmail.com (SALA LEGEND USA, LLC)
  • Zelle : huydiem00@gmail.com ( Sala Legend USA)
  • Check : Sala Legend USA, LLC