Bộ 4 AmeGreen: 2 Dầu gội (600ml), 2 Serum (100ml)

(11 đánh giá của khách hàng)

1.700.000

Made in Vietnam
Shampoo: 600ml x 2
Serum: 100ml x 2
Expiry date: 2 years